بارگذاری
جستجو
Fa | En

خواستاران تحول: ضرورت حضور سیاسیون در اتاق بازرگانی

دنباله مطلب

ندانم‌کاری‌ها و منفعت‌طلبی‌ها شخصی در اتاق بازرگانی، بسیار ‌مضر و سم است. اگر بخواهیم در این جایگاه بی‌تفاوت باشیم، بعداً نمی‌توانیم خودمان را ببخشیم. بنده در سال ۸۴ برای ریاست جمهوری کاندیدا بودم، خوب نشد.

دنباله مطلب