Loading
Search
Fa | En

استاندار اصفهان تاکید کرد: اولویت های پژوهشی استان باید شناسایی شود

0
Views: 867
استاندار اصفهان تاکید کرد: اولویت های پژوهشی استان باید شناسایی شود
دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: اولویت های پژوهشی استان باید شناسایی و بودجه های پژوهشی در قالب برنامه ها و اولویت اختصاص یابد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که با حضور معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مدیران ذیربط برگزار شد ، بر مشخص شدن اولویت های پژوهشی استان تاکید کرد و افزود: بایستی بودجه های پژوهشی در قالب برنامه ها و اولویت ها اختصاص یابد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه به عنوان مثال در زمینه های آب های ژرف و مسائل آب تاکنون مطالعات زیادی صورت گرفته است، افزود: پژوهش ها می تواند در خصوص پساب و استفاده بهینه از آب و محیط زیست، توسعه ی استان و طرح های بزرگ موجود در اصفهان بعنوان یکی از اولویت ها باشد.
محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: کارگروه مذکور به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری و به دبیری دانشگاه اصفهان و با حضور مدیران ذیربط برگزار شود و اولویت های پژوهشی استان شناسایی گردد و بودجه های پژوهشی در قالب برنامه ها و اولویت های اختصاص یابد.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه طرح های پژوهشی باید منجر به اجرا گردد، افزود: با فعال کردن کارگروه تخصصی باید جهت دهی کلی و دقیق به امور تحقیقاتی و آموزشی استان داده شود و این کارگروه چارچوب ها را مشخص و راهکارها را تعیین نماید.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه گزارش عملکرد کارگروه در سالهای ۹۵ و ۹۶ و اعتبارات سال ۹۶ بررسی گردید.
گفتنی است تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی، برنامه ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان، تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب، تعیین اولویتهای تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیتهای استانی، تدوین برنامه های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پار کهای علم و فنآوری و شهر کهای فنآوری وشرکتهای دانش بنیان در استان و تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاستهای استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف و سیاستهای ملی از جمله وظایف این کارگروه بشمار می رود.

Leave your comments

All fields with an * are required

Comments

  • No comments found