بارگذاری
جستجو
Fa | En
حضور دکتر مهرعلیزاده در جمع مردم تبریز برای حمایت از دکتر روحانی

حضور دکتر مهرعلیزاده در جمع مردم تبریز برای حمایت از دکتر روحانی

حضور دکتر مهرعلیزاده در همایش حامیان روحانی در ورزشگاه آزادی تهران

حضور دکتر مهرعلیزاده در همایش حامیان روحانی در ورزشگاه آزادی تهران

دكتر محسن مهرعليزاده
دكتر محسن مهرعليزاده
دكتر محسن مهرعليزاده
مهرعلیزاده استاندار اصفهان شد
حضور دکتر مهرعلیزاده در جمع مردم تبریز برای حمایت از دکتر روحانی
حضور دکتر مهرعلیزاده در جمع مردم تبریز برای…
حضور دکتر مهرعلیزاده در همایش حامیان روحانی در ورزشگاه آزادی تهران
حضور دکتر مهرعلیزاده در همایش حامیان روحانی در…

سفر رييس‌جمهور به دو كشور اروپايي ايتاليا و فرانسه را مي‌توان گام دوم برجام خواند. در حالي كه در نخستين گام ديپلماسي دولت يازدهم بيش از هر چيز معطوف به ثمر رساندن توافق هسته‌اي ايران و غرب و رفع تهديدات…

دنباله مطلب