بارگذاری
جستجو
Fa | En
اعتماد به بخش خصوصي تنها راه حل
30 مهر 1394

اعتماد به بخش خصوصي تنها راه حل

با توجه به حضور 17 منطقه ژئو اكونوميك در جغرافياي سياسي جهان  به ويژه منطقه خاورميانه به عنوان بارزترين و منحصر به فرد ترين منطقه ژئوپولیتيكي جهان و نيز جايگاه ايران اسلامي بعنوان تنها كشور با 15 همسايه آبي و خاكي و بازار مصرف 600 ميليون نفري در اطراف ايران و همچنين موقعيت منحصر به فرد ايران بعنوان كريدور كم هزينه براي انتقال منابع انرژي در خاورميانه و حوزه كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه به نظر مي‌رسد حضور پر رنگ فعالان اقتصادي در بخش خصوصي با دكترين بزرگ سازي بخش خصوصي و همچنين تقويت نقش پشتيباني نظارت و سياست گذاري دولت مي‌توان به نرخ رشد 8% اقتصادي طبق اهداف و شاخص هاي كلان كمي و كيفي سند چشم انداز 20 ساله و رسيدن به مقام رتبه اول ايران در حوزه اقتصادي در منطقه خاورميانه گامهاي اساسي را برداريم .

داشتن بيش از 10 ميليون متخصص، نخبه، نيروي انساني توسعه يافته و دانش آموخته ي دانشگاهي ايراني داخل و خارج كشور و بيش از 800 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌تواند بستر مناسب را به تقويت نقدينگي اعم از پول و شبه پول در نظام مالي و اقتصادي كشور در چهارچوب سياستهاي اقتصادي مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري فراهم آورد  و نيز با توجه به نقش 5/2 درصدي بهره بوري در توليد ناخالص داخلي ، به عنوان يك آرمان ملي مي‌توان انتظار ايراني جديد را در دهه 4 انقلاب اسلامي كه با گفتمان پيشرفت و عدالت تنظيم شده است . آرزو كرد . به نظر اينجانب رئوس سياستها و برنامه هاي كلان تقويت بخش خصوص در كشور عبارتند از :

1-كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و انباشت درآمدهاي ناشي از منابع انرژي اعم از نفت و گاز به عنوان پشتوانه تقويت نقدينگي بنگاه­هاي توليدي و اقتصادي

2-تقویت نقش اتاق­های بازرگانی و سایر تشکّل­های غیردولتی در فضای کسب و کار، کشور و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی و اعمال نظارت­های لازم.

3-تنفیذ قانونی نقش حمایتی، همراه با اختیارات کافیِ قانونی و تسهیلاتی به اتاق­های بازرگانی برای اعمال حمایتهای لازم برای تخش خصوصی.

4-تقويت صدور كالا و خدمات نفتي و مهندسي

5-محدود شدن نقش دولت به بعد نظارت ، پشتيباني و سياستگذاري و كاهش نقش تصدي­گري آن

6-حذف رانت و انحصار و خرج از ركود تورمي در اقتصاد كشور

7-ارتقاء مناسبات بين­المللي بويژه با كشورهاي همسايه و دول اسلامي با رويكرد تقويت مناسبات اقتصادي دو يا چند جانبه

8-تقويت تفكر كارآفريني در حوزه اشتغال پايدار با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي به ويژه سرمايه ايرانيان خارج از كشور

9-تشكيل اتحاديه هاي بين المللي در چهارچوب بخش خصوصي با در نظر گرفتن حقوق و روابط بين المللي با محوريت حضور بخش خصوصي و اتاق بازرگانی در عرصه روابط بين الملل

10-ايجاد ارزش بيشتر توسط بخش خصوصي كارآمد در راستاي نيل به ارتقاء نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص ملي

11-تقويت رويكرد صادرات حداكثري و واردات حداقلي بر پايه دانايي محوري و نيز توليد علم دانش بنياد در جهت ارتقاء بهره وري

12-هدايت نقدينگي نظام مالي و بانكي كشور در جهت تقويت حضور بخش خصوصي

13-ارائه راهكارهاي مناسب جهت خروج از ركود تورمي و ايجاد سرمايه گذاريهاي مؤثر در حوزه صنعت ، معدن و تجارت

14-تقويت حضور بخش خصوصي ايران در كشورهاي همسايه با رويكرد ارتقاء سطح ترانزيت انتقال شبكه حمل و نقل كالا و خدمات فني و مهندسي