مردم شریف ایران می دانم از تبعیض ها و سختی ها خسته اید، اگر رای شما اثر نداشت چرا گزینه ها را این همه محدود کرده اند! | پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن مهر علی زاده

شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : مردم شریف ایران می دانم از تبعیض ها و سختی ها خسته اید، اگر رای شما اثر نداشت چرا گزینه ها را این همه محدود کرده اند!

جمع بندی دکتر محسن مهرعلیزاده در بخش پایانی مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛

🔹️مردم شریف ایران می دانم خسته اید. خسته از وعده ها، خسته از تبعیض ها و سختی ها.

🔹می دانم از فساد و رانت خسته شده اید.

🔹حتما با خودتان می گویید اینها هم مثل قبلی ها هستند و می آیند و وعده هایی می دهند و می روند و تازه اگر صادق باشند چقدر می گذارند اینها کار کنند.

🔹️اگر رای شما اثر نداشت چرا گزینه های ریاست جمهوری را این همه محدود کرده اند و خاص کرده اند.

🔹️اگر رای شما اثر نداشت چرا انتخابات حداقلی و نتیجه دلخواه را دنبال می کنند.

به اشتراک بگذارید : | | |