ویدئو - دولت زندگی | پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن مهر علی زاده

شما اینجا هستید   |

اولویت های من عدالت های اجتماعی، تولید و اشتغال

فوریت های من تامین معیشت مطلوب مردم، رفع موانع تولید و صادرات

ویژگی های دولت من برقراری وحدت ملی، فساد ستیزی، حاکمیت خرد و شایسته سالاری

و مشخصا عملگرایی

دسته بندی : انتخابات , گالری فیلم
به اشتراک بگذارید : | | |